nap the garena nap so garena nap the lien minh huyen thoai nap the fifa online 3 nap gold member nap the garena nap gold member nap the fifa online 3 nap the lien minh huyen thoai nap the zing nap zing xu nap xu zing nap zing xu bang the viettel nap zing xu bang the vina nap zing xu bang the mobi nap the zingspeed nap the gunny nap the zing tinh trong thien ha

game dua xe - game ban sung - game 24h - game sieu nhan - game thoi trang - game pikachu - game dua xe

Datviet.com.vn » Đăng ký thành viên
Đăng ký thành viên
Các mục có dấu sao "*" là những mục yêu cầu nhập thông tin mang tính chất bắt buộc phải có và chính xác.
  • * Tên đăng nhập:
  • * Mật khẩu:
  • * Nhập lại mật khẩu:
  • * Họ tên:
  • Địa chỉ:
  • * Số điện thoại:
  • Địa chỉ e-mail:
CAM KẾT
ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG THÔNG TIN :

Điều kiện sử dụng thông tin là thoả thuận giữa người sử dụng thông tin và DATVIETJSC - chủ sở hữu website: http://www.datvietjsc.com.vn.

Mục đích sử dụng:
DATVIETJSC duy trì web site “Online cùng bạn” này như một dịch vụ cung cấp cho khách hàng của DATVIETJSC. DATVIETJSC mời người sử dụng đến với Website này với mục đích cá nhân. Việc sử dụng thông tin trên Website này phải được hình thành từ sự đồng ý trên cơ sở thoả thuận với các điều khoản và điều kiện sau:

Một số tuyên bố:
Các thông tin được cung cấp trên Online cùng bạn được cung cấp dưới dạng “ Tương Đối” mà không có sự đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù nói rõ hay ngầm định, bao gồm không giới hạn các đảm bảo về khả năng bán, sự thích hợp với một mục đích riêng, và sự không xâm phạm.
DATVIETJSC không có bất cứ bảo đảm nào hoặc tuyên bố nào về tính chính xác hay hoàn thiện của bất kỳ thng tin nào trên Web. Định kỳ DATVIETJSC sẽ bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật các thông tin trên "Online cùng bạn" mà không cần báo trước. Trong bất kỳ trường hợp nào, DATVIETJSC sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm hoặc phí tổn mang lại do việc sử dụng thông tin từ “Online cùng bạn” này, cũng như bao gồm không giới hạn bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ về các thông tin. Việc sử dụng thông tin tại “ Online cùng bạn” này là hoàn toàn tuỳ thuộc vào rủi ro riêng của người sử dụng. Trong bất kỳ trường hợp nào, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi sự sơ xuất, DATVIETJSC hoặc các đại diện của mình sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc tất yếu, thậm chí nếu DATVIETJSC đã được cảnh báo về khả năng của những thiệt hại như vậy.

Người sử dụng rõ ràng nhận thức được và chấp thuận rằng DATVIETJSC không chịu trách nhiệm về bất cứ hành vi nào của bất kỳ Người sử dụng nào. “Online cùng bạn” có thể có các lời khuyên, ý kiến, và phát biểu của nhiều nguồn thông tin và nội dung khác nhau. DATVIETJSC không tuyên bố hoặc chứng thực tính chính xác hay độ tin cậy của bất kỳ lời khuyên, ý kiến, và phát biểu hoặc các thông tin từ các nguồn và nội dung khác, hoặc bất kỳ người sử dụng nào tại trang này hoặc thực thể khác. Việc dựa vào các lời khuyên, ý kiến và phát biểu hoặc các thông tin khác Cần dựa trên sự rủi ro của chính người sử dụng. DATVIETJSC hoặc các đại diện của mình hoặc các đại lý, các nhân viên, các nguồn hoặc người cung cấp nội dung thông tin sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Người sử dụng nào về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót, gián đoạn, sự đúng lúc, tính hoàn thiện, sự xoá bỏ, nhược điểm, mất hiệu năng, virus máy tính, trục trặc đường liên lạc, sự thay đổi hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào ở đây, vì bất kỳ nguyên nhân gì, đối với bất kỳ thiệt hại nào.
 

Là một điều kiện để sử dụng thông tin trên trang Online cùng bạn này. Người sử dụng chấp thuận bảo đảm không có bất kỳ hành động nào cũng như yêu cầu, các thiệt hại mất mát, trách nhiệm và phí tổn (bao gồm cả phí trả cho luật sư) xuất phát từ việc sử dụng thông tin từ trang www.DATVIETJSC.com.vn này của Người sử dụng, bao gồm không giới hạn bất kỳ yêu cầu nào cho rằng sự việc nếu đúng sẽ cấu thành một sự vi phạm của Người sử dụng về những điều khoản và điều kiện này đối với DATVIETJSC và các đại diện của DATVIETJSC. Nếu người sử dụng không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên trang web này hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên trang này thì phương thức duy nhất Người sử dụng nên thực hiện là chấm dứt sử dụng thông tin trên trang “Online cùng bạn” này.


Không nên hiểu, ngầm định hoặc rõ ràng bất kỳ thông tin nào hoặc bất kỳ cái gì trên trang vàng này là có chứa các khuyến cáo về đầu tư. Do vậy, không có bất kỳ thứ gì hoặc bất kỳ thông tin gì cấu thành một lời của DATVIETJSC hoặc trên danh nghĩa của DATVIETJSC để mua hoặc bán bất kỳ cổ phiếu hoặc chứng khoán hoặc sản phẩm của các công ty đề cập đến, cũng như không nên coi đó là lời khuyên về đầu tư.

Cuộc Thi và Chương Trình Khuyến Mãi:
Trang web: www.DATVIETJSC.com.vn này có thể bao gồm những cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi (“Khuyến Mãi”) mà trao giải hoặc yêu cầu bạn gửi chất liệu hay thông tin về bản thân bạn. Mỗi chương trình có những thể lệ và những điều kiện riêng của nó mà bạn phải đọc và đồng ý trước khi bạn có thể vào được.

LUẬT LỆ CHO TUỔI VỊ THÀNH NIÊN (DƯỚI 18 TUỔI)
Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn phải hỏi bố mẹ của bạn hay người bảo lãnh trước khi bạn:

Gửi email cho trang web: http//www.DATVIETJSC.com.vn hay đề nghị chúng tôi gửi email bất cứ vấn đề gì cho bạn.
Gửi tới bất cứ thông tin gì
Tham dự vào cuộc thi, hay chương trình khuyến mãi mà yêu cầu thông tin về bạn hay trao giải.

Sản phẩm và dịch vụ:
Những sản phẩm và dịch vụ thể hiện trên trang web: http//:www.DATVIETJSC.com.vn này có sẵn tại DATVIETJSC. Thông tin tham khảo về những sản phẩm và dịch vụ như vậy trên trang Web của DATVIETJSC không đảm bảo rằng những sản phẩm hay dịch vụ này sẽ có sẵn bất cứ lúc nào ở địa phương nhất định của bạn.
Thông tin trang web liên quan đến những dịch vụ và sản phẩm của DATVIETJSC, bao gồm về sự có sẵn, bề ngoài, giá cả và những đặc tính của sản phẩm… có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không báo trước. Những thông tin như vậy không phải là lời kiến nghị, giấy bảo hành hay những cam kết khác của DATVIETJSC dành cho bất kỳ những dịch vụ và sản phẩm nào.

Các liên kết đến các web site khác:
Trang vàng này có chứa các liên kết đến các website khác. Các website được liên kết không nằm dưới sự kiểm soát của DATVIETJSC và DATVIETJSC không chụ trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website nào được liên kết hoặc bất kỳ liên kết nào trong một website được liên kết. DATVIETJSC cung cấp các liên kết này với mục đích thuận tiện, và sự bao gồm một liên kết không ngầm định sự xác thực của website được liên kết bởi DATVIETJSC.

Bản Quyền:
Tất cả những thông tin trên trang web: http//www.DATVIETJSC.com.vn, bao gồm nhưng không giới hạn đến hình ảnh, phần mềm, bài viết và đoạn phim ngắn được sở hữu bởi DATVIETJSC. Bạn không được phép sử dụng nội dung, ngoại trừ có chỉ định đặc biệt. Bất cứ việc sử dụng không hợp pháp nào về nội dung có thể xâm phạm bản quyền, nhãn hiệu đăng ký. Bạn có thể xem hoặc lấy nội dung cho việc sử dụng cá nhân, không phải cho việc sử dụng kinh doanh, khi bạn duy trì tất cả bản quyền và những ghi chú trong nội dung. Bạn có thể không được sửa đổi nội dụng dưới bất cứ hình thức nào hoặc tái sản xuất, phô trương ngoài nơi công cộng, truyền tải hoặc sử dụng cho bất cứ mục đích xã hội hay kinh doanh. Bất cứ việc sử dụng nội dung này vào bất kỳ trang web khác hay máy tính nối mạng cho bất cứ mục đích gì đều bị nghiêm cấm.

Nhãn Hiệu:
Nhãn hiệu DATVIETJSC, logo và nhãn hiệu dịch vụ trên trang Web http://ww.DATVIETJSC.com.vn bao gồm một số được cấp giấy phép, những nhãn hiệu được đăng. Tất cả những nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ khác là tài sản của những người sở hữu tương thích. Bất cứ việc sử dụng nhãn hiệu, logo, nhãn hiệu dịch vụ và tên sản phẩm bị nghiêm cấm nếu như không có giấy xin phép đến DATVIETJSC hay các cơ quan hữu quan.

Luật áp dụng
Thoả thuận này được hiểu và thực thi theo luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến thoả thuận này cần được thực hiện tại toà án nhân dân thành phố Hà nội.

Tổng quan:
DATVIETJSC bảo lưu quyền của mình có thể thay đổi, giới hạn hoặc chấm dứt trang web hoặc bất kỳ thông tin nào trong mọi khía cạnh. DATVIETJSC không có giao ước phải quan tâm đến nhu cầu của bất kỳ người sử dụng nào về mối liên hệ đó.
DATVIETJSC bảo lưu quyền từ chối bất kỳ truy cập nào của người sử dụng đến trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang mà không cần báo trước.
Không có bất kỳ sự khước từ nào của DATVIETJSC đối với bất kỳ điều khoản nào của Thoả thuận này cần ràng buộc ngoại trừ được nêu trong văn bản và được ký bởi đại diện uỷ quyền của DATVIETJSC.

BẢO MẬT THÔNG TIN

Bằng việc tiếp cận trang web: http://www.datvietjsc.com.vn bạn đã đồng ý tuân thủ theo Điều kiện sử dụng và Quy định về bảo mật. Những Quy tắc này có thể được cập nhật bởi DATVIETJSC theo thời gian mà không được báo trước. Bạn nên kiểm tra lại mỗi khi vào thăm trang web để cập nhật thông tin.

Cam Kết Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân
Bởi vì giữ thông tin cá nhân là quan trọng đối với chúng tôi, chúng tôi cung cấp Dòng Bảo Mật giải thích cách chúng tôi xử lý thông tin trên mạng và bạn có thể lựa chọn cách thông tin của bạn được thu thập và xử lý như thế nào. Để dễ tiếp cận, Dòng Bảo Mật này được đặt ở trang chủ và các trang liên quan
Có hai loại thông tin mà DATVIETJSC thu thập trên mạng: Thông Tin Khách Hàng thăm trang web và thông tin nhận diện cá nhân mà khách hàng tự nguyện cung cấp cho DATVIETJSC.
Thông Tin Khách Hàng Thăm Trang Web: DATVIETJSC tập hợp thông tin về những hoạt động trên trang web, ví dụ như dữ liệu số người thăm trang web, số trang họ thăm, khoảng thời gian thăm, v.v. Thông Tin Khách Hàng thăm trang web được:
+ Thu thập không danh tính, có nghĩa là không có thông tin nhận diện cá nhân nào có liên quan đến dữ liệu này;
+ Được tổng hợp qua việc sử dụng logs và cookies của máy chủ trang web.
Thông Tin Nhận Diện Cá Nhân:
Thông Tin Nhận Diện Cá Nhân được thu thập trên những trang web nhất định của DATVIETJSC. Nếu bạn liên lạc với DATVIETJSC qua mạng để hỏi một vấn đề, gửi phúc đáp, đăng ký một sản phẩm mới mua, hỏi về sản phẩm bạn đang sở hữu, hoặc tham gia tình nguyện vào thăm dò ý kiến trên mạng, bạn sẽ thấy rằng những mẫu đơn đó yêu cầu những thông tin Nhận Diện Cá Nhân nhất định để trợ giúp chúng tôi trong việc đáp ứng những yêu cầu của bạn.
DATVIETJSC có thể yêu cầu bạn cung cấp Thông Tin Nhận Diện Cá Nhân trên những trang nhất định của trang web DATVIETJSC. Những thông tin yêu cầu có thể bao gồm tên của bạn, địa chỉ, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại liên lạc, tên sản phẩm, số sê-ri máy và ngày mua, lời nhận xét của bạn. Thông Tin Nhận Diện Cá Nhân có thể được gửi tới bộ phận thị trường DATVIETJSC để trả lời những yêu cầu hoặc phúc đáp của bạn.
Thông Tin Nhận Diện Cá Nhân có thể được thu thập chỉ khi khách hàng thăm trang web tự nguyện cung cấp và những thông tin đó không nhất thiết phải là chỉ đơn giản dạo qua trang web http//:www.DATVIETJSC.com.vn.

Việc sử dụng thông tin thu thập:
Chúng tôi sử dụng thông tin mà bạn cung cấp về bản thân bạn để thực hiện nhiệm vụ mà bạn vừa yêu cầu và có thể sử dụng thông tin đó để cung cấp cho bạn những thông tin về sản phẩm mà DATVIETJSC cung cấp và chương trình khuyến mãi mà có thể bạn quan tâm. Thông tin của bạn có thể được chia xẻ trong số những nhân viên của chúng tôi hoặc những đơn vị có liên quan hoặc không có liên quan đến DATVIETJSC, hoạt động thay mặt chúng tôi để tiến hành những cuộc thăm dò ý kiến hoặc để cung cấp một sản phẩm hay dịch vụ mà bạn vừa yêu cầu. Chúng tôi không chia xẻ những thông tin này với những công ty không phải thuộc hệ thống DATVIETJSC ngoại trừ trường hợp để hoàn thành yêu cầu của bạn, và trong trường hợp chúng tôi có chia xẻ, phải có thoả thuận để giữ những thông tin này tối mật và với sự hiểu biết rằng nó không được sử dụng ngoài mục đích gì khác là thực thi chức năng của họ. Nếu bạn yêu cầu một sản phẩm mà DATVIETJSC không bán trực tiếp, chúng tôi có thể gửi thông tin của bạn tới một đại lý, nhà phân phối chính thức hoặc những người cung cấp lại sản phẩm của DATVIETJSC. Sử dụng thông tin của bạn bởi đại lý, nhà phân phối chính thức hoặc người bán lẻ khác được quản lý bởi bản thân họ chứ không phải DATVIETJSC. DATVIETJSC có thể cung cấp địa chỉ dẫn đến những trang web của đại lý.
Chúng tôi sử dụng những địa chỉ email để trả lời email mà chúng tôi nhận được cũng như để cung cấp cho bạn những thông tin bổ sung mới về sản phẩm, khuyến mại đặc biệt.
Trong trường hợp phát triển hay thay đổi bộ máy kinh doanh, chúng tôi có thể mua tài sản của công ty khác hoặc bán tài sản của công ty của chúng tôi. Trong những thời điểm chuyển giao đó, thông tin về khách hàng được thường xuyên xem xét là tài sản thương mại mà có thể mua hoặc bán. Cũng như vậy trong trường hợp DATVIETJSC hay tất cả những tài sản của nó hoặc là được mua hoặc là bị thanh lý trong trường hợp phá sản, Thông Tin do đó cũng có thể được chuyển.
Trang Web http"//www.DATVIETJSC.com.vn có thể có nhiều địa chỉ dẫn tới và từ những trang web khác. Những trang web này có thể có những chính sách bảo mật thông tin cá nhân khác với những chính sách miêu tả ở trên. Bởi vì Chính sách bảo mật này áp dụng chỉ cho trang web này, xin vui lòng đọc dòng bảo mật của các trang web khác khi bạn đến thăm.
Chúng tôi đưa thông tin ra khi chúng tôi tin rằng nó phù hợp và tuân thủ với luật pháp, để áp dụng những Quy tắc và những cam kết, hoặc để bảo vệ quyền lợi, tài sản, hoặc sự an toàn của DATVIETJSC và người sử dụng trang web hoặc những người khác. Điều này bao gồm cả trao đổi thông tin với những công ty và tổ chức khác để tránh gian lận hoặc giảm thiểu sự liều lĩnh về tín dụng.

Cam kết của chúng tôi về bảo mật dữ liệu:
DATVIETJSC cố gắng để đảm bảo rằng hệ thống của chúng tôi là bảo mật và đạt tiêu chuẩn công nghiệp. Để ngăn chặn đột nhập, duy trì dữ liệu chính xác, và đảm bảo sự sử dụng thông tin đúng, chúng tôi đã cài đặt quy trình quản lý, điện, vật lý thích hợp để bảo vệ và giữ gìn thông tin chúng tôi thu thập trên mạng. Sự đảm bảo thông tin cá nhân mà bạn đã nộp liên quan đến khuyến mãi, trả lời thư thăm dò ý kiến, và/hoặc đăng ký cho bất cứ yếu tố nào trên trang web đều có ý nghĩa đối với chúng tôi, và chúng tôi cố gắng để đảm bảo sự an toàn của nó trong hệ thống của chúng tôi. Tuy nhiên, không có dữ liệu nào chuyển qua internet mà được đảm bảo là an toàn tuyệt đối, chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của bất cứ thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu đánh giá những kỹ thuật mới và khả năng của nó để cung cấp thêm khả năng bảo vệ cho thông tin của bạn.
DATVIETJSC có quyền chỉnh sửa Quy định bảo mật này bất cứ khi nào. Sự thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi đưa lên trang web.

Liên lạc với chúng tôi: Nếu bạn có câu hỏi hoặc mối quan tâm về Quy định bảo mật này, hãy gửi yêu cầu của bạn tới địa chỉ email của chúng tôi info@DATVIETJSC.com.vn .

Tôi đồng ý với cam kết trên.

Liên hệ ngay: 0280.3757.086