nap the garena nap so garena nap the lien minh huyen thoai nap the fifa online 3 nap gold member nap the garena nap gold member nap the fifa online 3 nap the lien minh huyen thoai nap the zing nap zing xu nap xu zing nap zing xu bang the viettel nap zing xu bang the vina nap zing xu bang the mobi nap the zingspeed nap the gunny nap the zing tinh trong thien ha

game dua xe - game ban sung - game 24h - game sieu nhan - game thoi trang - game pikachu - game dua xe

Monitor (Màn hình):
 • AOC N950Sw LCD
  • Model: N950Sw
  • Loại màn hình: LCD
  • Kích thước màn hình: 18.5 inch
  • Thời gian đáp ứng: 5 ms
  • Độ tương phản: 60.000:1
  • Độ phân giải tối đa: 1366 x 768
  Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
  Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 36 tháng
  • Model: N950Sw
  • Loại màn hình: LCD
  • Kích thước màn hình: 18.5 inch
  • Thời gian đáp ứng: 5 ms
  • Độ tương phản: 60.000:1
  • Độ phân giải tối đa: 1366 x 768
  Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
  Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 36 tháng
  Giá bán: 2.300.000 VNĐ
 • Fantom F1920 - LCD 18,5
  • Model: Fantom F1920
  • Loại màn hình: LCD
  • Kích thước màn hình: 18,5 inch
  • Thời gian đáp ứng: 2ms
  • Độ tương phản: 50,000 : 1
  • Độ phân giải tối đa: 1366 x 768
  Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
  Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 24 tháng
  • Model: Fantom F1920
  • Loại màn hình: LCD
  • Kích thước màn hình: 18,5 inch
  • Thời gian đáp ứng: 2ms
  • Độ tương phản: 50,000 : 1
  • Độ phân giải tối đa: 1366 x 768
  Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
  Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 24 tháng
  Giá bán: 2.110.000 VNĐ
 • HP LE1851W
  • Model: LE1851W
  • Loại màn hình: LCD
  • Kích thước màn hình: 18.5 inch
  • Thời gian đáp ứng: 5 (ms)
  • Độ tương phản: 1000
  • Độ phân giải tối đa: 1366 x 768 250cd
  Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
  Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 36 tháng
  • Model: LE1851W
  • Loại màn hình: LCD
  • Kích thước màn hình: 18.5 inch
  • Thời gian đáp ứng: 5 (ms)
  • Độ tương phản: 1000
  • Độ phân giải tối đa: 1366 x 768 250cd
  Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
  Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 36 tháng
  Giá bán: 2.342.000 VNĐ
 • Samsung SA300 LED
  • Model: SA300 LED
  • Loại màn hình: LED
  • Kích thước màn hình: 18.5 inch (16:9)
  • Thời gian đáp ứng: 5ms
  • Độ tương phản: 5,000,000:1
  • Độ phân giải tối đa: 1366 x 768 250cd
  Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
  Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 24 tháng
  • Model: SA300 LED
  • Loại màn hình: LED
  • Kích thước màn hình: 18.5 inch (16:9)
  • Thời gian đáp ứng: 5ms
  • Độ tương phản: 5,000,000:1
  • Độ phân giải tối đa: 1366 x 768 250cd
  Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
  Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 24 tháng
  Giá bán: 2.743.000 VNĐ
 • Acer V193HQV - 18.5inch
  • Model: Acer V193HQV
  • Loại màn hình: LCD
  • Kích thước màn hình: 18.5inch
  • Thời gian đáp ứng: 5ms
  • Độ tương phản: 10.000:1 (typ)
  • Độ phân giải tối đa: 1366 x 768
  Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
  Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 24 tháng
  • Model: Acer V193HQV
  • Loại màn hình: LCD
  • Kích thước màn hình: 18.5inch
  • Thời gian đáp ứng: 5ms
  • Độ tương phản: 10.000:1 (typ)
  • Độ phân giải tối đa: 1366 x 768
  Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
  Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 24 tháng
  Giá bán: 2.216.000 VNĐ
 • LG 1742 SE
  • Model: LG 1742 SE
  • Loại màn hình: LCD
  • Kích thước màn hình: 17 inch
  • Thời gian đáp ứng: 5ms
  • Độ tương phản: 8000:1
  • Độ phân giải tối đa: 1280 x 1024
  Khuyến mại: Tặng tai nghe Tako T71
  Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 24 tháng
  • Model: LG 1742 SE
  • Loại màn hình: LCD
  • Kích thước màn hình: 17 inch
  • Thời gian đáp ứng: 5ms
  • Độ tương phản: 8000:1
  • Độ phân giải tối đa: 1280 x 1024
  Khuyến mại: Tặng tai nghe Tako T71
  Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 24 tháng
  Giá bán: 2.300.000 VNĐ
 • DELL S1709W
  • Model: S1709W
  • Loại màn hình: LCD display / TFT active matrix
  • Kích thước màn hình: 17 inch wide
  • Thời gian đáp ứng: 8ms
  • Độ tương phản: 600:1
  • Độ phân giải tối đa: 1440 x 900
  Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
  Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 36 tháng
  • Model: S1709W
  • Loại màn hình: LCD display / TFT active matrix
  • Kích thước màn hình: 17 inch wide
  • Thời gian đáp ứng: 8ms
  • Độ tương phản: 600:1
  • Độ phân giải tối đa: 1440 x 900
  Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
  Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 36 tháng
  Giá bán: 2.448.000 VNĐ
 • DELL IN1910N
  • Model: DELL IN1910N
  • Loại màn hình: TN - Twisted Nemantic
  • Kích thước màn hình: 18.5
  • Thời gian đáp ứng: 5ms
  • Độ tương phản: 1000:1
  • Độ phân giải tối đa: 1366 x 768 at 60 Hz
  Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
  Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 36 tháng
  • Model: DELL IN1910N
  • Loại màn hình: TN - Twisted Nemantic
  • Kích thước màn hình: 18.5
  • Thời gian đáp ứng: 5ms
  • Độ tương phản: 1000:1
  • Độ phân giải tối đa: 1366 x 768 at 60 Hz
  Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
  Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 36 tháng
  Giá bán: 2.469.000 VNĐ
 • Samsung E2220X - 22 inch
  • Model: E2220X
  • Loại màn hình: Wide-Aspect Active Matrix TFT
  • Kích thước màn hình: 22 inch
  • Thời gian đáp ứng: 5ms
  • Độ tương phản: 70000
  • Độ phân giải tối đa: 1920 x 1080
  Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
  Kho hàng: Gọi điện | Bảo hành: 24 tháng
  • Model: E2220X
  • Loại màn hình: Wide-Aspect Active Matrix TFT
  • Kích thước màn hình: 22 inch
  • Thời gian đáp ứng: 5ms
  • Độ tương phản: 70000
  • Độ phân giải tối đa: 1920 x 1080
  Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
  Kho hàng: Gọi điện | Bảo hành: 24 tháng
  Giá bán: Tham khảo VNĐ
 • VTB 17.3” Wide LED
  • Model: VTB 17.3 inch Wide LED
  • Loại màn hình: Wide LED
  • Kích thước màn hình: 17.3 inch
  • Thời gian đáp ứng: 5ms
  • Độ tương phản: 300cd
  • Độ phân giải tối đa: 1600 x 900
  Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
  Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 24 tháng
  • Model: VTB 17.3 inch Wide LED
  • Loại màn hình: Wide LED
  • Kích thước màn hình: 17.3 inch
  • Thời gian đáp ứng: 5ms
  • Độ tương phản: 300cd
  • Độ phân giải tối đa: 1600 x 900
  Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
  Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 24 tháng
  Giá bán: 2.427.000 VNĐ
Liên hệ ngay: 0280.3757.086