nap the garena nap so garena nap the lien minh huyen thoai nap the fifa online 3 nap gold member nap the garena nap gold member nap the fifa online 3 nap the lien minh huyen thoai nap the zing nap zing xu nap xu zing nap zing xu bang the viettel nap zing xu bang the vina nap zing xu bang the mobi nap the zingspeed nap the gunny nap the zing tinh trong thien ha

game dua xe - game ban sung - game 24h - game sieu nhan - game thoi trang - game pikachu - game dua xe

Power (Nguồn):
 • Power TAKO 550W 24 Pin
  • Hãng sản xuất: TAKO
  • Công suất: 550W
  • Số chân cắm: 24 Pin
  Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
  Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
  • Hãng sản xuất: TAKO
  • Công suất: 550W
  • Số chân cắm: 24 Pin
  Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
  Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
  Giá bán: 295.000 VNĐ
 • Huntkey Power Supply Titan 650 650W
  • Hãng sản xuất: Huntkey
  • Công suất: 650W
  • Số chân cắm: 20 + 4Pin
  Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
  Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 24 tháng
  • Hãng sản xuất: Huntkey
  • Công suất: 650W
  • Số chân cắm: 20 + 4Pin
  Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
  Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 24 tháng
  Giá bán: 1.857.000 VNĐ
 • Huntkey Balance King 6000 - 600W
  • Hãng sản xuất: Huntkey
  • Kiểu nguồn: Balance King 6000
  • Công suất: Công suất thật 600W
  • Số chân cắm: 20 + 4Pin
  Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
  Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 24 tháng
  • Hãng sản xuất: Huntkey
  • Kiểu nguồn: Balance King 6000
  • Công suất: Công suất thật 600W
  • Số chân cắm: 20 + 4Pin
  Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
  Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 24 tháng
  Giá bán: 1.667.000 VNĐ
 • Huntkey HK400-GP52
  • Hãng sản xuất: Huntkey
  • Kiểu nguồn: HK 400
  • Công suất: Công suất thật 400W
  • Số chân cắm: 20 + 4Pin
  Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
  Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 24 tháng
  • Hãng sản xuất: Huntkey
  • Kiểu nguồn: HK 400
  • Công suất: Công suất thật 400W
  • Số chân cắm: 20 + 4Pin
  Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
  Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 24 tháng
  Giá bán: 549.000 VNĐ
 • Huntkey CP-350
  • Hãng sản xuất: Huntkey
  • Kiểu nguồn: CP 350H
  • Công suất: 350W
  • Số chân cắm: 20 + 4Pin
  Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
  Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 24 tháng
  • Hãng sản xuất: Huntkey
  • Kiểu nguồn: CP 350H
  • Công suất: 350W
  • Số chân cắm: 20 + 4Pin
  Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
  Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 24 tháng
  Giá bán: 401.000 VNĐ
 • Huntkey POP2000E 200W
  • Hãng sản xuất: Huntkey
  • Kiểu nguồn: POP2000E
  • Công suất: Công suất thật 200W
  • Số chân cắm: 20 + 4Pin
  Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
  Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 0 tháng
  • Hãng sản xuất: Huntkey
  • Kiểu nguồn: POP2000E
  • Công suất: Công suất thật 200W
  • Số chân cắm: 20 + 4Pin
  Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
  Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 0 tháng
  Giá bán: 359.000 VNĐ
 • Power Jetek Q350
  • Hãng sản xuất: Jetek
  • Kiểu nguồn: ATX
  • Công suất: 350W
  • Số chân cắm: 24 Pin
  Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
  Kho hàng: Gọi điện | Bảo hành: 36 tháng
  • Hãng sản xuất: Jetek
  • Kiểu nguồn: ATX
  • Công suất: 350W
  • Số chân cắm: 24 Pin
  Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
  Kho hàng: Gọi điện | Bảo hành: 36 tháng
  Giá bán: Tham khảo VNĐ
 • Power Jetek Q400
  • Hãng sản xuất: Jetek
  • Kiểu nguồn: ATX
  • Công suất: 400W
  • Số chân cắm: 24 Pin
  Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
  Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 36 tháng
  • Hãng sản xuất: Jetek
  • Kiểu nguồn: ATX
  • Công suất: 400W
  • Số chân cắm: 24 Pin
  Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
  Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 36 tháng
  Giá bán: 464.000 VNĐ
 • Power Jetek Q300
  • Hãng sản xuất: Jetek
  • Kiểu nguồn: ATX
  • Công suất: 300W
  • Số chân cắm: 24 Pin
  Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
  Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 36 tháng
  • Hãng sản xuất: Jetek
  • Kiểu nguồn: ATX
  • Công suất: 300W
  • Số chân cắm: 24 Pin
  Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
  Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 36 tháng
  Giá bán: 401.000 VNĐ
 • Power Jetek S500T
  • Hãng sản xuất: Jetek
  • Kiểu nguồn: ATX
  • Công suất: 500W
  • Số chân cắm: 24 Pin
  Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
  Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
  • Hãng sản xuất: Jetek
  • Kiểu nguồn: ATX
  • Công suất: 500W
  • Số chân cắm: 24 Pin
  Khuyến mại: Tham khảo tại công ty
  Kho hàng: Có hàng | Bảo hành: 12 tháng
  Giá bán: 295.000 VNĐ
Liên hệ ngay: 0280.3757.086